Lezing “Religie en geweld”

Lezing “Religie en geweld”
Datum 11 april 2018
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Hoogeveen

Op woensdag, 11 april 2018, 15.00 uur Houdt Hans Achterhuis een lezing over bovengenoemd onderwerp.

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie.

Zowel De utopie van de vrije markt (Lemniscaat 2010) als zijn magnum opus Met alle geweld (Lemniscaat 2008) werden onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar. De kunst van het vreedzaam vechten (Lemniscaat 2014) stond in 2015 op de shortlist voor deze prijs.

Van zijn klassieker uit 1979 De markt van welzijn en geluk verschijnt eind 2016 een actuele editie. Eerder publiceerde hij De erfenis van de utopie (1998), Politiek van goede bedoelingen (1999) en Utopie (2006).

Achterhuis recenseert wijsgerige literatuur voor de Volkskrant en is redacteur van het Kritisch Denkerslexicon en het Tijdschrift voor Filosofie.

Loopbaan

Achterhuis studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. Hij promoveerde met een proefschrift over Albert Camus. Lange tijd combineerde Achterhuis zijn wetenschappelijke werk met functies bij maatschappelijke organisaties (Werelddiaconaat, Nederlands Centrum voor Buitenlanders). Als docent sociale filosofie was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onder andere bij de afdeling Andragologie. In 1988 werd Achterhuis bijzonder hoogleraar milieufilosofie aan de Universiteit van Wageningen. Van 1990 tot zijn emeritaat in 2007 bekleedde hij de leerstoel Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.

Ook in het buitenland bekleedde Achterhuis functies. Hij gaf in 1983 onderwijs aan de Universiteit van Berkeley en was in 1987 docent aan de University of Pennsylvania. In 1994 bekleedde hij de ‘Leerstoel Theodore Verhaegen’ aan het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken van de Vrije Universiteit Brussel. In 2004 was hij voorzitter van de Visitatiecommissie die het onderwijs in de wijsbegeerte aan de vier Vlaamse Universiteiten beoordeelde.

Agenda