Preek van de Leek 27 0ktober 2019, 14.30 uur

Preek van de Leek 27 0ktober 2019, 14.30 uur
Datum 27 oktober 2019
Tijd 14:30 - 16:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

Op 27 oktober, aanvang 14.30 uur wordt weer een

PREEK VAN DE LEEK gehouden.

Deze keer door Dirk Mulder, tot voor kort directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Zijn onderwerp is VRIJHEID

Als inleiding op zijn preek schreef Dirk Mulder:

“Vrijheid is een wezenlijk begrip in mijn bestaan. Dit niet alleen in mijn persoonlijke leven als kind van de jaren zestig maar evenzeer in het werk dat ik heb gedaan. Een niet-beeindigde zoektocht die ook de vraag doet stellen naar de in mijn kinderjaren geleerde       Gods voorbeschikking van het leven. Welke ruimte is er dan voor de individuele mens om keuzes te maken? Is het dan voorbeschikt dat de een in de oorlog een held wordt, de ander een dader en de meeste mensen wankelmoedig zijn? Of is het een kwestie van toeval, pech en geluk? Of hebben we als mens vrijheid in de keuzes die we maken?”

 

(foto: Sake Elsinga)

Met medewerking van Joke Venhuizen, orgel en piano

 

Agenda