3 september 2019

CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING

Geschreven door Arie Boertje

Al tien jaar organiseert een commissie bestaande uit twee leden van de PKN en een remonstrant elk jaar een cursus waarin verschillende theologische (en soms ook filosofische) onderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen worden op een open, niet-dogmatische manier benaderd door deskundige, goede docenten . Ook enkele mensen van onze gemeente nemen tot volle tevredenheid deel aan de cursus. De meeste andere deelnemers zijn afkomstig uit de PKN.

Het grootste deel van het nieuwe cursusjaar wordt besteed aan het boek “Ik bid dus ik ben”, geschreven door Prof. Dr. Bert Hoedemaker.

Prof. Dr. Wouter Slob, predikant van de Protestantse Gemeente te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar “Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur” aan de Rijksuniversiteit te Groningen zal gedurende een viertal avonden inleidingen geven bij de verschillende hoofdstukken van dit boek en ook de auteur van het boek zal een avond leiden. Op de laatste twee avonden zal het thema “Gebed” extra aandacht krijgen.

De cursusavonden zijn op de woensdagen 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 8 januari, 19 februari en 18 maart.

Voorafgaande aan de tweede en volgende cursusavonden bestaat er gelegenheid om in kleine gespreksgroepen de avonden voor te bereiden.

Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De kosten voor de gehele cursus van zeven avonden zijn € 75. Opgave voor de cursus voor 9 september bij Geke Iden,

e-mail:       geke.iden@kpnmail.nl    tel.: 06 1290 6046.

Jan Hendriks.

Gerelateerd