7 augustus 2016

Cursus Persoonlijke Theologische Ontwikkeling

Geschreven door Arie Boertje

Al een aantal jaren wordt in de blauwe zaal eencursus “Persoonlijke Theologische Ontwikkeling” georganiseerd.

In het seizoen 2016-2017 wordt in de eerste avond aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen Bijbel en Koran.

In de overige avonden wordt door twee auteurs van het boek Liberaal Christendom een aantal hoofdstukken uit dit boek besproken. Dit boek werd gepubliceerd door een groep theologen (“Relivant”) die met een open blik kijken naar de betekenis van de theologie in deze tijd.

Voorafgaand aan de avonden bestaat de mogelijkheid om in kleine gespreksgroepen de avonden voor te bereiden en vragen te stellen aan de inleiders.

Het programma voor het komende cursusjaar is als volgt:

 

-14 september: Verschillen en overeenkomsten tussen Bijbel en Koran door Janneke Stegeman

-12 oktober Hoofdstukken 1 en 21 uit Liberaal Christendom (uitgangspunten van de groep theologen van “Relivant”) door Wouter Slob

-23 november Hoofdstuk 3 (Waarheid) door Wouter Slob

-14 december Hoofdstuk 8 (De Bijbel als Gods Woord) door Wouter Slob 

-18 januari Hoofdstuk 10 (en eventueel 11) (Liturgie en gebed) door Yvonne Hiemstra

-22 februari eventueel nog Hoofdstuk 11 en 12 (over het doen van religie) door Yvonne Hiemstra

-22 maart Hoofdstuk 20 (Gastvrijheid) door Wouter Slob, één van de schrijvers van dit hoofdstuk .

Dr. Janneke Stegeman is theologe en expert op het gebied van Religie en Conflict. Zij is werkzaam als theologe bij “De Nieuwe Liefde” in Amsterdam en bij Kerk en Vrede.

Prof. Dr. Wouter Slob is predikant van de Protestantse Gemeente te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Ds. Yvonne Hiemstra is predikante van de Doopsgezinde/Remonstrantse Gemeente te Dokkum.

De kosten voor de gehele cursus zijn € 75,- (hierbij komt nog een bedrag van     € 20,- voor de aanschaf van het boek, als u dit nog niet hebt).

Voor deelname contact opnemen met  Jan Hendriks, e-mail hendriks.locht@planet.nl (of telefonisch 0528 37 15 12) onder vermelding van naam , adres, e-mail en telefoonnummer).

Gerelateerd