1 april 2023

ORIËNTATIEOCHTENDEN OVER

Geschreven door Arie Boertje

“REMONSTRANTS RUIMDENKEND GELOVEN”

Het is de bedoeling om een viertal bijeenkomsten over ruimdenkend, eigentijds geloven te houden. 

Als doelgroep denken we in de eerste plaats aan de nieuwe leden en vrienden die de laatste jaren bij onze gemeente zijn gekomen, maar uiteraard zijn alle leden en vrienden en ook belangstellenden van buiten onze gemeente welkom.

We merken dat er in brede kring behoefte is om op een open manier bezig te zijn met geloofsonderwerpen. De bijeenkomsten zullen veel ruimte bieden om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de eerste ochtend willen we iets vertellen over de geschiedenis van de Remonstranten, zowel landelijk als plaatselijk, en over vormen van eigentijds, ruimdenkend geloven.

Het tweede gedeelte van deze bijeenkomst willen we met deelnemers praten over de invulling van de overige drie ochtenden.

We denken hierbij aan de mogelijkheid om aandacht te besteden aan gedeelten van de remonstrantse geloofsbelijdenis.

De ochtenden worden geleid door ds. Anneke van der Velde en Jan Hendriks.

De ochtenden zijn voorlopig gepland op de volgende dinsdagen (aanvang om 10.00 uur):

-18 april

-23 mei

– 4 juli

– 29 augustus.

Als u wilt meedoen, maar niet zou kunnen op 18 april, meld dit dan en als u op één of meer van de andere ochtenden niet zou kunnen dan kan dit worden besproken op de eerste ochtend.

Inlichtingen en opgave (voor 9 april), telefonisch of per e-mail bij Jan Hendriks

tel.: 0528 37 15 12; e-mail: hendriks.locht@planet.nl.

 

Anneke van der Velde en Jan Hendriks.

Gerelateerd