Blog

17 februari 2018

Leeftocht

Leeftocht is een samenwerkingsverband Buitengoed Fredeshiem, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broerderschapswerk. Informatie over de activiteiten in de komende periode vindt u bij: http://www.leeftocht.nl/agendaoverzicht.php?paginaid=1119.. Lees verder

7 februari 2018

Nieuws van de Interkerkelijke werkgroep AZC

De WON is op zoek naar versterking! De Werkgroep Ondersteuning Nieuwkomers is een onderdeel van het Diaconaal Platform. Zij vraagt hulp bij de organisatie voor haar activiteiten. Er zijn een aantal werkgebieden: *praktische hulp (woning inrichten), *administratie (post lezen, digiD aanvragen, verzekeringen en huisarts/tandarts regelen) en *taalcontactcoaches inzetten (taalmaatje om de Nederlandse taal te oefenen)… Lees verder

1 februari 2018

Professor, bestaat God?

Op 29 oktober 2017 hield Prof. dr. P.D. Barthel de PREEK VAN DE LEEK in onze kerk. Peter Barthel is hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast lezingen over zijn vak geeft hij ook af en toe lezingen over de relatie tussen religie en wetenschap. In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit.. Lees verder

3 januari 2018

Themabijeenkomst “Mantelzorg”

Donderdagmiddag 8 februari 2018, om 15.00 uur is er een bijeenkomst in de Blauwe zaal over mantelzorg, verzorgd door Else Nobel, bestuurslid van Contact Punt Mantelzorg Hoogeveen. De bijeenkomst is voor belangstellenden, mensen die mantelzorger zijn of dat in de toekomst kunnen worden. Wij nodigen u van harte uit. Programma: Wat is mantelzorg en waar.. Lees verder

7 september 2017

Interkerkelijke vredesdienst in de r.-k. kerk O.L.Vrouw Visitatie

Vredesweek 16 t/m 24 september 2017 Midden in de Vredesweek komen christenen samen in verschillende kerken om te bidden voor vrede. Ook in Hoogeveen in de r.-k. kerk komen christenen van verschillende achtergrond bijeen en wel op dinsdag 19 september om 19.00 uur. Voorgangers in deze Oecumenische gebedsdienst zijn: pastor J. Okonek en ds. C… Lees verder

5 augustus 2017

Kerkdienst 19 november 2017

Voorganger: Ds. L. Lijzen, Groningen.. Lees verder