Blog

14 augustus 2018

CVD (Commissie Vrijzinnigen Drenthe) bijeenkomst Wilhelminaoord

Aan de vrijzinnige organisaties in Noord- en Oost Nederland. Inspirerende Ontmoetingsdag ‘Weldadig Vrijzinnig …’ 15 september 2018 Dit jaar wordt het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) gevierd. De verwachting is dat alle vroegere koloniën van de MvW in Nederland en België tot Werelderfgoed worden aangemerkt. Het idee van Johannes van den.. Lees verder

9 juli 2018

CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING

Al bijna tien jaar organiseert een commissie elk jaar een cursus waarin verschillende theologische (en soms ook filosofische) onderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen worden op een open, vrijzinnige manier benaderd door deskundige, bekende sprekers . Ook enkele mensen van onze gemeente nemen tot volle tevredenheid deel aan de cursus. De meeste andere deelnemers.. Lees verder

17 juni 2018

INLIA – 30 jarig bestaan Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Stichting.. Lees verder

17 juni 2018

Raad van Kerken – E-flits met actuele oecumenische informatie

Europese kerken De ontwikkelingen in het verenigde Europa zijn in een stroomversnelling gekomen met de aangekondigde Brexit. Ongetwijfeld is dat een van de thema’s tijdens de vijfjaarlijkse assemblee van de Europese Kerkenconferentie die tot woensdag 6 juni wordt gehouden in Novi Sad. Nederland is vertegenwoordigd met een delegatie van tien mensen. Op de website zijn.. Lees verder

29 april 2018

Nieuwsbrief interkerkelijke werkgroep AZC

Stand van zaken in het AZC. De groep Dublingangers (mensen die terug moeten naar het land waar ze als eerste een asielverzoek deden) die in het AZC te Hoogeveen geconcentreerd was in het verleden, wordt langzaam minder. De groep die extra toezicht zal krijgen is nog klein (een tiental), maar groeit nog. Het Taalcafé, de.. Lees verder