9 juli 2016

Preek van de leek

Geschreven door Arie Boertje

Op 29 mei hield Marga Kool de “Preek van de Leek”. Aan de hand van Bijbelteksten, die gingen over de scheiding van water en land (het scheppingsverhaal), te veel aan water (het verhaal van Noach) en te weinig water (het verhaal van Mozes die in de woestijn het water uit de rotsen sloeg), maakte ze duidelijk welke taken het waterschap heeft. Ze deed ook een indringend beroep op de mensen om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot ons watergebruik en de klimaatproblematiek te nemen. Ze had ook een aantal mooie liederen uitgekozen waarin het water een rol speelt.

Albert Klok zorgde voor enkele gebedsteksten en Harry van der Veen speelde op zijn bekende ,voortreffelijke wijze op het orgel en de piano. Kortom, het was een zeer geslaagde dienst!

Gerelateerd