1 juni 2023

Van God via de Zoon naar de Geest

Geschreven door Arie Boertje

Van de Vader via de Zoon naar de Geest

Het maandblad AdRem heeft in een drietal nummers het Godsbegrip behandeld: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Onze oud-voorzitter Jan Hendriks heeft, als lid van het AdRem-panel enkele bijdragen geleverd, die wij hierna laten volgen:

AdRem, maart 2023:

Van God via de Zoon naar de Geest

Het plan van de redactie van AdRem om in drie op elkaar volgende nummers de trits ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ aandacht te geven biedt een mooie gelegenheid om nader in te gaan op één van de centrale thema’s van het traditionele christendom. Weliswaar komt de Drie-eenheid niet voor in de bijbel, maar het werd in de eeuwen nadat de eerste christengemeenten ontstonden een steeds belangrijker onderdeel van de geloofsleer en in de vierde eeuw zelfs een dogma. In de vrijzinnige, remonstrantse traditie speelt de Drie-eenheid niet of nauwelijks een rol. In de mooie, indrukwekkende remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006 worden Gods Geest en Jezus, (in deze volgorde) wel genoemd, maar God de Vader en de Zoon helemaal niet. In de bijbel komt Vader in de betekenis van God in het Nieuwe Testament ongeveer tien keer zo vaak voor als in het Oude (respectievelijk 150 en 15 keer).  En dit verschil is vooral een gevolg van de vele malen dat Jezus volgens de tekst van het Johannesevangelie God zijn Vader noemt (in het oudere Marcusevangelie komt dit nauwelijks voor).

In mijn eigen leven zit wel een ontwikkeling van mijn godsbegrip: God de Vader in mijn vroege jeugd, in mijn studententijd Jezus, de Zoon van God, die ons Gods gelaat liet zien en nu vooral de Geest die ons helpt om het zelf te doen. Een God als persoon en dus ook als vader kan ik uitsluitend nog metaforisch beleven. Vader (of Moeder) als wijze raadgever die je vertrouwen geeft. God werkt volgens mij wel via personen, maar is geen persoon, al kun je natuurlijk wel persoonlijke beelden als hulp gebruiken. In de Eerste brief van Johannes staat zo mooi: Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden (1 Joh. 4: 12). Hierbij heb ik geen vaderfiguur nodig, maar ik kan me voorstellen dat dat anderen wel kan helpen.

Jan Hendriks, Zuidwolde

Gerelateerd