5 oktober 2023

Cursus “Persoonlijke Theologische Ontwikkeling” 2023-2024.

Geschreven door Arie Boertje

Al een groot aantal jaren wordt er in Hoogeveen elk jaar opnieuw een cursus “Persoonlijke Theologische Ontwikkeling”(PTO) georganiseerd. Deze PTO-bijeenkomsten zijn een vervolg op de vroegere cursus “Theologische Vorming voor Gemeenteleden”.

Elk jaar wordt een ander onderwerp besproken aan de hand van een hiervoor geschikt boek.

Voor het komende seizoen 2023-2024 heeft de organisatiecommissie (bestaande uit enkele leden van de Protestantse en de Remonstrantse Gemeenten te Hoogeveen) gekozen voor het boek “De namiddag van het christendom”, geschreven door de Tsjechische priester en hoogleraar Tomáš Halík

Het boek wordt besproken onder leiding van dominee Reinier Gosker. Degenen die hiervoor kiezen kunnen, voorafgaande aan de plenaire bijeenkomsten, in een klein groepje de te lezen hoofdstukken voor-bespreken.

Vervolgens komen we bij elkaar waar de hoofstukken worden toegelicht en eventuele vragen worden besproken onder leiding van Ds. Reinier Gosker.

In totaal zijn er zes avonden:                                                                                                                                  -in 2023 steeds op de tweede woensdag van de maand: De eerste was op 13 september, daarna 8november, 13 december (i.v.m. afwezigheid van ds. Gosker komen we in oktober niet bij elkaar).                                                      

 -in 2024 steeds op de derde woensdag van de maand: 17 januari, 21 februari, 20 maart.

De locatie is onder voorbehoud het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4 (achter de Hoofdstraatkerk).

Op de website van de uitgever Kok Boekencentrum | De namiddag van het christendom van tomas halik is nadere informatie over het boek te vinden.  

. Kosten: bij voldoende deelname € 60.00.

Voor de aanschaf van het boek dient u zelf te zorgen. Het is te bestellen bij de plaatselijke boekhandel.

Nadere inlichtingen bij Jan Hendriks (tel.0528 371512)

Opgave bij Geke Iden, e-mail geke.iden@kpnmail.nl

Gerelateerd