14 september 2023

Gespreksgroep ‘Een zinvol leven’

Geschreven door Arie Boertje

De mens en zijn verhaal

Gespreksleider:       drs. Anneke van der Velde

Datum en tijd:          maandag 15 januari, 26 februari en 18 maart om 19:30 uur

Plaats:                        De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32

Contactpersoon:      Henk ter Veen, tel. (0528) 236063

                                    e-mail: henkterveen.3@gmail.com

‘Het is alsof er bij mij op de deur wordt geklopt: hoe zit het, wat vind jij eigenlijk?’

Zo omschreef een lezer het effect van de interviews die Fokke Obbema publiceerde in ‘De zin van het leven’ (2O19).

Die gesprekken over de zin van het bestaan voerde hij met bekende en onbekende Nederlanders na zijn hartstilstand in 2017.

Het daarna geschreven ‘Een zinvol leven’ vormt een bundeling van de daaropvolgende interviewreeks, beginnend met de vraag; ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ Dat levert opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op; een grote variëteit aan standpunten waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd dwarrelt; het eigen levensverhaal.

We gaan, aan de hand van de gespreksmethodiek van Remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, een drietal avonden met elkaar hierover in gesprek.

Het is niet noodzakelijk het boek te kopen of te hebben gelezen. De te lezen teksten worden van tevoren toegestuurd.

Deze activiteit is in samenwerking met de activiteitencommissie van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen.

Drs. Anneke van der Velde is predikant van de DoRe gemeente Meppel, Remonstrantse gemeente Hoogeveen en Vereniging van Vrijzinnigen Kampen. Geestelijk verzorger Revalidatiecentrum ‘De Vogellanden’ in Zwolle en adviseur dienstverlening binnen de Dienstenorganisatie van de PKN.

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof

niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.Albert Einstein

Overgenomen uit “Leeftocht, proviand voor onderweg”

Programma seizoen 2023-2024 van de PKN Gemeente Hoogeveen

Gerelateerd