Corona en kerk

 

 

 

 

De Remonstranten nemen de regelgeving rondom covid-19 (het coronavirus) zeer serieus. Wij volgen de regels die de overheid aan de bevolking meegeeft om besmetting door het virus zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor de regels die specifiek voor kerken gelden is er overleg met de overheid via CIO (interkerkelijk overleg kerk en overheid), een soort ‘belangenvereniging’ voor kerken. De remonstranten volgen de adviezen van het CIO nauwgezet.

Op de persconferentie van 4 november heeft het kabinet een verzwaring van de maatregelen rondom de bestrijding van het virus aangekondigd. Voor kerken is er echter niets veranderd, blijkens de overige regels voor binnen en buiten: ‘uitzonderingen op het sluiten van gebouwen en het verbod op evenementen: belijden van godsdienst of levensovertuiging’. Het is goed om gehoor te geven aan het dringend advies van de overheid, maar er is zoals het er nu naar uitziet ruimte om door te gaan op de ‘oude voet’, uiteraard met in achtneming van alle regels die daarbij horen. Alleen het aanbieden van catering is echt niet de bedoeling. De kerkenraden van de lokale gemeenten kunnen zelf de afweging maken of het verantwoord is – mede gezien de lokale situatie rondom het virus – om kerkdiensten te organiseren.

Protocol

De landelijke organisatie heeft een protocol opgesteld, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het kerkelijk leven zijn verwoord. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen. Elke gemeente heeft daarom een aanvullend protocol dat toegesneden is op de eigen situatie, gebouw en gemeenteleven.

Als u meer uitleg en/of onderbouwing zoekt ten aanzien van het protocol en de praktische uitvoering van een en ander tijdens kerkdiensten en evt. andere samenkomsten dan is het goed om eens een kijkje te nemen op de ‘coronapagina‘ van de PKN.

Regels voor remonstrantse gemeenten

  • Maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) in de kerkzaal en andere binnenruimtes
  • Overweeg om een online alternatief aan te bieden voor thuisblijvers
  • Aanmelden voor kerkdiensten/activiteiten verplicht i.v.m. contactonderzoek
  • Let op triage vóór entree (check op gezondheidsklachten); desinfectie (en registratie)
  • Dringend advies om een mondkapje te dragen, zeker tot aan het moment dat je gaat zitten in de zaal
  • Afstand in de kerkzaal is 1,5 meter van elkaar
  • Dringend advies om niet gezamenlijk te zingen tijdens de dienst, evt. opstellen van enkele (voor)zangers op gepaste afstand is wel mogelijk
  • Dringend advies om géén koffie- of thee te schenken na de dienst; afstand houden blijft iets moeilijks
  • Geef de looppaden in elke richting duidelijk aan in het gebouw
  • Gesprekskringen: gezien de beperkingen die van overheidswege opgelegd zijn kunnen kringen niet meer aan huis gehouden worden. Verplaats ze naar grotere ruimtes, bijv. de kerkzaal, waar ruim afstand gehouden kan worden óf overweeg het gesprek online voort te zetten

 

Kerkdiensten livestreams

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.