Contactleden

Contactledenwerk vormt het cement van het gemeenteleven. In het verleden bestond een landelijke Taakgroep Contactleden die toerustingsdagen organiseerde om predikanten, kerkenraden en contactleden te helpen bij de inhoud van het bezoekwerk of bij de organisatie daarvan. Op het moment leidt deze Taakgroep een slapend bestaan. Op het niveau van de gemeente is het contactledenwerk, zeker ook in coronatijd waarin mensen de deur niet uit konden en de diensten niet door konden gaan, springlevend.